Past

Mito Chamber Orchestra
Concert in Tokyo

March 29 (Tue.), 2016

A rare chance to enjoy a performance by the illustriously talented MCO ensemble in the Suntory Hall in Tokyo. The same program and performers will be featured as in MCO’s 95th Regular Concert held a few days earlier.

■Orchestra Members
Violin: Syoko Aki, Uemura Taro, Naoko Ogihara, Takumi Kubota, Kyoko Saburi, Shu Shioda, Machiko Shimada, Kyoko Takezawa, Yasushi Toyoshima, Shizuka Nakamura, Masanobu Yoda, Miwako Watanabe

Viola: Ryo Oshima, Yoshiko Kawamoto, Mazumi Tanamura, Masahiro Chihara

Violoncello: Hideki Kitamoto, Sadao Harada, Ryosuke Hori, Dai Miyata

Double-bass: Hiroshi Ikematsu, Ryu Sukegawa

Flute: Kazuhiro Iwasa, Shigenori Kudo

Piccolo: Ikue Koike

Oboe: Philippe Tondre, Fusako Nampo

Clarinet: Ricardo Morales, Hidehito Naka

Bassoon: Dag Jensen, Akinobu Yoda

Contra-bassoon: Tomoko Kano

Horn: Masayuki Naoi, Radek Baborak

Trumpet: Junichiro Sugiki, David Herzog

Trombone: Shinichi Go, Mikio Nitta, Koichi Nonoshita

Timpani: Satoshi Takeshima

Price

[All seats reserved]S¥15,000 A¥12,500 B¥10,000 C¥7,000
29 March: Start 19:00

Ticket Purchase

E+ http://eplus.jp/mco/
TEL 0570-06-9923 (IVRS)
TEL 0570-06-9990 (operator-assisted call) ※December 20 10:00am~18:00pm
Suntory Hall Ticket Center 0570-55-0017
Suntory Hall Member's Club WEB http://suntoryhall.pia.jp/
Ticket PIA http://t.pia.jp/ (0570)02-9999 [P-code:281-835]©Shintaro Shiratori

Seiij Ozawa

Conductor

Ricardo Morales

Clarinet


Outline

Title

Mito Chamber Orchestra
Concert in Tokyo


Venue

Concert Hall ATM


Dates

3/29(Tue.)/2016


Organized by

Mito Arts Foundation> To the Top